Patiënttevredenheidsonderzoek 2016


Eind 2016 heeft onderzoeksbureau AGRO een patienttevredenheidsonderzoek afgenomen in onze pratijk. 

Allereerst hartelijk dank aan de 88 patienten die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

We zijn erg blij met de resultaten, het gemiddelde rapportcijfer dat we gekregen hebben is een 8,9!

De meeste patienten zijn erg tevreden over de manier waarop ze benaderd worden door de assistentes en de huisartsen. Patienten voelen zich serieus genomen, worden vriendelijk behandeld en goed geholpen. Patienten hebben vertrouwen in de kundigheid van de huisartsen en de assistentes. Het wordt als prettig ervaren dat er snel een plek is op het spreekuur en dat er voldoende tijd wordt genomen om de medische problemen te bespreken.

Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen waren: het gebrek aan privacy als patienten iets aan de balie bespreken, de soms lange wachttijd aan de telefoon, het uitlopen van het spreekuur van de huisartsen en communicatie omtrent de werking en bijwerkingen van medicijnen.   

De eerste verbeterplannen zijn inmiddels opgesteld en uitgewerkt. Zo is sinds januari 2017 een nieuwe telefooncentrale met een keuzemenu, we verwachten dat hierdoor de wachttijden aan de telefoon korter worden. De spreekuurtijden van de huisartsen zijn verruimd zodat er meer tijd per patient is en minder kans op uitlopen. De privacy aan de balie blijft een lastig probleem. We kunnen geen deur plaatsen in de wachtkamer, omdat we zieke mensen goed in de gaten willen houden. Wel zullen we bij langere/ingewikkelde/privacy gevoelige gesprekken aanbieden om in een aparte spreekkamer plaats te nemen, om meeluisteren aan de balie te voorkomen. Tenslotte hebben we afspraken gemaakt met alle medewerkers om alerter te zijn op het geven van mondelinge uitleg bij het gebruik van medicatie naast de uitgebreide informatie die reeds op papier wordt meegegeven. Ook zullen we bij een vervolguitgifte alerter zijn op de werking, bijwerkingen of andere problemen met de voogeschreven medicatie. 

Wij doen onze uiterste best om goede zorg aan u te leveren. Mocht u nog tips of andere bespreekpunten voor ons hebben, dan horen we het graag!

Voor klachten kunt u het klachtenformulier op deze website gebruiken.